วันนี้ก็ทำงานส่งเช่นเดิม  ขับรถจักรยานไปที่ห้องโปรแกรมสังคม  ล๊อกรถไว้เรียบร้อย ก็นั่งทำงานไป  อยู่ๆ เน็ตก็หลุดเฉยเลย ก็เลยกลับออกมา  ล๊อกห้องไว้  แต่ดันลืมกุญแจจักรยานรถไว้ในห้อง  กูญแจห้องโปรแกรมก็ไม่มี  สรุปว่าต้องทิ้งรถไว้  แล้วเดินมาทำงานต่อที่ห้องคอม  ฮือ.... มีรถแต่กลับต้องเดิน  สับเพร่าอีกแล้วนะเรา