หลายท่านที่เข้ามาดูสิ่งที่สวยๆงามๆของเว็บดิฉันแล้ว  คงจะอ่านชื่อบล็อกไม่ออกสินะ  "chidsuan"  อ่านว่า  "ชิดสวน"  เป็นนามสกุลในอนาคตที่ดิฉันอยากจะใช้ร่วมกับพวกเขามากๆ  ตระกูลของ"chidsuan" มีอะไรที่น่าค้นหา ตระกูลที่มีฝาแฝดตั้ง 2 คู่  แต่แฝดผู้พี่อาภัพตั้งแต่อายุ 15 ปีต้องพรากจากกันกับแฝดผู้น้องไปตลอดชีวิตตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้ว  พ่อ-แม่ร่างไม่ใหญ่แต่ลูกเกิดมาทำไม้...ตัวโตจัง  ทุกคนใน  "chidsuan" จะมีเขี้ยวกันทุกคน  น่าร้าก.....น่ารัก