• เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินได้ฟังเรื่องการตรวจสุขภาพร่างกายมาบ้างไม่มากก็น้อย ทว่า... เรื่องการตรวจสุขภาพการเงินมักจะถูกละเลย

คนยุคนี้มีความจำเป็นต้องมีเงินออมมากหน่อย เนื่องจากใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนนานขึ้น ทำงานช้าลง แนวโน้มอายุขัยเพิ่มขึ้น และมีช่วงเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณนานขึ้น

                                  

สุขภาพหนี้... ให้ดูว่า หนี้สินทั้งหมดที่มีรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อเดือนหรือไม่ (เข้าใจว่า เป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ)

                                 

  • สุขภาพเงินออม... ให้นำอายุปัจจุบัน คูณด้วยรายได้ทั้งปี แล้วหารด้วย 10 เช่น อายุ 30 ปี สมมติมีรายได้ปีละ 10,000 บาท หารด้วย 10 จะได้เท่ากับ (30 x 10,000) หาร10 = 300,000 หาร 10 = 30,000 บาท

ผู้เขียนสังเกตว่า เงินมีแรงดึงดูด... เงินก้อนใหญ่มักจะดึงดูดเงินก้อนเล็กก้อนน้อยเข้าหาตัวเองเสมอ

                                  

  • คนที่ไม่ออมทรัพย์มักจะยากจนไปนาน ตรงกันข้าม... คนที่ออมทรัพย์ มีวินัยทางการเงิน และรู้จักลงทุนอย่างระมัดระวังมักจะสะสมเงินได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สุขจากการไม่เป็นหนี้ (และไม่ค้ำประกันหนี้คนอื่น) มีจริง และเป็นสุขในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...

                                   

  • ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพดี ไม่มีหนี้เกินตัว และมีเงินออมมากพอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับ...
    แหล่งข้อมูล :
  • ขอขอบคุณ > กอง บก. แวดวงคนออม. วารสาร กบข. ตุลาคม 2549. ปี 8 ฉบับ 10 (www.gpf.or.th). หน้า 10.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์ พ.. ๒๕๔๙.
  • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
    เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่:

<ul>

  • อ่านบ้านสุขภาพ >>> http://gotoknow.org/blog/health2you
  • อ่านบ้านสาระ >>> http://gotoknow.org/blog/talk2u
  • Download แฟ้ม PDF >>> www.lampangcancer.com
  • </ul>