ความรักเมื่อแรกเริ่มหรือเริ่มต้นมักจะสวยงามเสมอไม่ว่าความรักจะเข้ามในรูปแบบไหนก็ตาม  ความรักอาจจะเข้าในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อน  หรืออาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่เกิดจากความบังเอิญเช่น  โทรผิด  หรือมีคนให้เบอร์มา  ซึ่งต่อมาเมื่อคุยกันถูกคอก็จะนัดเจอกันและตัดสินใจคบกัน