จริง  ๆ แล้วทีมนี้เขาชื่อ "รวมพลังทั้งห้า"  แต่ผู้เขียนเปลี่ยนให้กิ๊บเก๋ เท่สุด สุด และพ้องกับประโยคหน้า กลายเป็น "ห้าคนรวมพลัง"  คงมิเป็นไร เพราะความหมายดูดีคือกัน

 
พี่คม กำลังนำเสนอผลงานโครงการ "ลดปัญหาการรับพัสุเพื่อรอตรวจรับ" 

พี่คมสุดหล่อ แต่ไม่หล่อสุดเพราะมีอีกหนุ่มที่มีดีกรีความหล่อกินกันไม่ลง  ส่วนที่เหลือสามสาวเขาเป็นสาวสวยกันหมด อีกทั้งทีมนี้เขารวมดารา หรือบรรดาสมาชิกของหน่วยจ่ายกลาง ทั้งหมดเชียวน๊ะ ...จะบอกให้

หน่วยจ่ายกลาง จะว่าไปก็เป็น ศูนย์รวมความบันเทิง เอ๊ย ! แห่งพัสดุทั้งหลายทั้งปวง ใครต้องการอะไร หน่วยนี้เขามีหน้าที่จัดซื้อ จัดหา...และจัดให้

แต่ปัญหาที่ผ่านมาก็อีตรงที่เมื่อมีของมาส่ง คนนำส่งเขาก็วาง วาง และวางเอาไว้ เอาเป็นว่าตรงไหนว่างก็วางไว้ตรงนั้น ทำให้วางผิดที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็มีน้อย (ออกไป 1 คน) ทำให้เมื่อมีกรรมการจากหน่วยงานมาตรวจรับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยไม่รู้ว่าของที่วางเอาไว้อยู่ตรงไหนกัน  ยุ่งล่ะสิทีนี้ ก็ต้องพลิกห้องตะแคงหาของที่ต้องการกันซะทั่ว กรรมการที่มาก็เสียเวลา เจ้าหน้าที่ก็เสียเวลา

  <blockquote><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เอาล่ะทีมนี้ทั้งหมดในหน่วยเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังทั้ง 5 นำเสนอในโครงการ Patho OTOP</p></blockquote><ul>

  • เมื่อมีตัวปัญหา ไม่ใช่สิ  "ของหรือพัสดุ" ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับแกะห่อดูทันทีทุกครั้งว่าเป็นของประเภทไหน ก็ให้เขานำไปเก็บแยกตามห้องที่แบ่งเอาไว้เป็น 4 ห้อง ดังนี้ ห้องวัสดุทั่วไป ห้องสารเคมี ห้องควบคุมอุณหภูมิ และสำรองตู้เย็น
  • ยังจัดทำป้ายต่าง ๆ เป็นต้นว่า "วัสดุรอตรวจรับ" "ผ่านการตรวจรับ" และ "ไม่ผ่านการตรวจรับ"
  • ยังค่ะยังไม่พอ เขายังร่วมกันจัดทำแผนผังประเภทของพัสดุ แผ่นป้าย ขั้นตอนการรับพัสดุ อีกทั้งยังหลัก 5 ส.เข้ามาใช้ในการจัดเก็บพัสดุเข้าคลัง
  • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่า จำนวนพัสดุ 1663 รายการ มีวางผิดที่เพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ทีมนี้เขายังมีดีอีกค่ะ แต่อุบเอาไว้ในรายงานที่นำส่งคณะกรรมการตัดสินสำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการตรวจรับ </p><blockquote> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ประทับใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการทำโครงการของทีมนี้จัง นอกจากจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนได้เสนอความคิดเห็น โครงการได้ใช้ในงานประจำ ทำให้มีความสามัคคี และมีความสุขกับการทำงาน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> </blockquote><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ไม่ต้องพลิกห้องตะแคงหา เสียเวลาในการค้นหา..กันอีกต่อไป cheer!!</p><p> </p>