วันนี้ลองส่งเมล์ที่ zip ทั้งสองไฟล์อีกครั้งก็ยังส่งไม่ได้  ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกัน  ก็เลยมานั่งตกแต่ง  multiply  ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น