นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ติดต่อ

  ความรู้คู่คุณธรรม   
         การจัดการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง  มีเป้าหมายหลักคือ
นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เน้นสร้างเสริมความรู้คู่คุณธรรม  จึงกำหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียน
ทุกคนได้ปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
        การบริหารงานในโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมาก  ได้ให้นโยบายกับครูทุกคนว่า  ให้รักนักเรียนเหมือนลูกของตัวเอง  และก่อนให้ความรู้  ให้ครูได้ให้ความรักกับนักเรียนก่อนให้ความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลายหลากเรื่องราว

หมายเลขบันทึก: 61271, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-16 20:31:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความรู้คู่คุณธรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

เมื่อให้ความรักแก่เขาจนเขารู้สึกได้  ถึงความรักและความห่วงใยจากครู  การรับความรู้จากครูก็จะเป็นไปด้วยความเต็มใจ และตั้งใจ    ขอชื่นชมแนวคิดและนโยบายนี้ค่ะ                                                  

 ขอบพระคุณครับ