GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความรู้คู่คุณธรรม
         การจัดการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง  มีเป้าหมายหลักคือ
นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เน้นสร้างเสริมความรู้คู่คุณธรรม  จึงกำหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียน
ทุกคนได้ปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
        การบริหารงานในโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมาก  ได้ให้นโยบายกับครูทุกคนว่า  ให้รักนักเรียนเหมือนลูกของตัวเอง  และก่อนให้ความรู้  ให้ครูได้ให้ความรักกับนักเรียนก่อนให้ความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ความรู้คู่คุณธรรม
หมายเลขบันทึก: 61271
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เมื่อให้ความรักแก่เขาจนเขารู้สึกได้  ถึงความรักและความห่วงใยจากครู  การรับความรู้จากครูก็จะเป็นไปด้วยความเต็มใจ และตั้งใจ    ขอชื่นชมแนวคิดและนโยบายนี้ค่ะ                                                  

 ขอบพระคุณครับ