GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาที่แท้

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่า็ก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจ ความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้ัองหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤตยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของระบบโดยรวม ตั้่งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61280
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

  • เห็นด้วยครับ
  • คงต้องใช้อริยะสัจ4 เป็นแนวทางในการพ้นทุกข์
  • เห็นด้วยครับพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นจริงทุกประการ
  • แล้วเมื่อไหร่จะเข้ามาทำบล็อกซะทีครับ
กรุณาอัพเดตหน่อย อยากเห็นรูปเจ้าตัวจัง อย่าลืมสายเดี่ยวนะ จะบอกให้