เธอ (วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


...จงพรพระโปรดพละลุผู้.............สละสู้กิเลสพาล
เธอ!ธรรมสว่างสติประทาน............มุประโยชน์ผลิเพื่อผอง

...เธอ!ธรรมสถิต ณ มน(ะ)กาย.......สิริฉายพิสุทธิ์ครอง
ดุจดาวและดวงสุริย(ะ)ส่อง...........สุประเสริฐละลด"ตน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)