อบรมครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเรื่อง โครงงาน ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน


การสอน โครงงาน ห้องเรียนกลับทาง(Flipped classroom)และการถอดบทเรียน​

ตอนนี้ผู้เขียนได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเรื่อง โครงงาน ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน โรงเรียนนี้อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง ตอนนี้ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต กำลังบรรยายเรื่องประโยชน์ของโครงงาน(Project work) ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน มีครูเข้าร่วมประมาณ 20 กว่าท่าน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา(ในหลวง)รุ่นที่ 1

การสอนโครงงานคือ เป็นวิธีการสอนที่เน้นไปที่การแก้ปัญหาหรือการทำผลผลิต โดยที่ผู้เรียนต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหรือช่วยกันทำผลงานออกมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเอาเนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา มาใช้ได้ในสถานการณ์จริง

มื่อคุณครูเรียนรู้เรื่องขั้นตอนโครงงานแล้วให้ครูเขียนการสอนโครงงานโดยผู้เขียนให้ขั้นตอนดังนี้

1.หัวข้อของการสอนโครงงาน

2.จุดประสงค์

3.ขั้นตอนในการสอน

4.สื่อการสอน

5การวัดผลและประเมินผล

คุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการสอนโคงงานของกลุ่มสาระตนเองหรืออาจบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นก็ได้ แล้วออกมานำเสนอการสอนของงานของตน


ผู้อ่านสนใจดู power point การสอนโครงงาน ได้นะครับ

กลุ่มสาระภาษาไทยนำเสนอโครงงานนิทานคุณธรรมสองภาษาคือบูรณาการกับภาษาอังกฤษ


โครงงานของแต่ละกลุ่มสาระ


โครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


โครงงานกลุ่มสาระพละศึกษา

ผู้เขียนให้คุณครูลองใช้ www.classstart.org เปิดชั้นเรียน ใส่เอกสารการสอน เพิ่มผู้เรียน ให้แบบฝึกหัด ตรวจแบบฝึกหัด คุณครูเรียนรู้ได้ไว เป็นเพราะเป็นคุณครูรุ่นใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) และการถอดบทเรียน ด้วยเวลาจำกัดมาก ทำให้คุณครูได้เรียนรู้เรื่องห้องเรียนกลับทางโดยใช้ www.classstart.org มากที่สุด

แนวคิดห้องเรียนกลับทาง( Flipped classroom)

Flipped Classroom Concepts

• ศึกษาเนื้อหาที่บ้าน ครูให้เนื้อหาล่วงหน้าให้นักเรียนไปศึกษามาก่อน

• ใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วย เช่น www.classstart.org www.youtube.com เป็นต้น

•ทำกิจกรรมในห้องเรียน

• เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียน ได้แก้ปัญหาหรือถกเถียงกันในเรื่องที่ได้เรียนรู้


คุณครูใช้โทรศัพท์และ Notebook เรียนเรื่อง www.classstart.org

คุณครูทุกท่านสามารถเปิดห้องเรียนและใส่เอกสารการสอนและ video ประกอบการเรียนการสอนได้ ต้องขอบคุณท่าน ผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุตที่เชิญไปให้ความรู้คุณครู และได้พบกับท่านผอ.เพยาว์และผอ.ลาวัลย์ด้วย ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านความเห็น (11)

มาเป็นกำลังใจให้กิจกรรมดีๆนี้ค่ะ

หวัดดีน้องขจิตื พี่กำลังฟังบรรยายในห้องประชุม

เรื่อง .....? (ตามเรื่องตามราว ) 5555หนึ่งกำลังใจมอบให้เต็มๆเลยค่าาา

ให้พวงครามออสเตรเลียเป็นกำลังใจให้ครูผู้เปี่ยมจิตวิญญาณ แด่ อ.ขจิต ค่ะ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

เพิ่งมีเวลามาเพิ่มข้อมูลครับ

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อมาก

ที่โรงเรียนพี่มีโคงงานนักเรียนด้วยใช่ไหมครับ

ขอบคุณคุณยายที่ตามมาให้กำลังใจ

ไม่ได้บอกคุณยายว่าไปเมืองพลมา

555

ขอบคุณคุณหมอธิ

ดอกพวงครามสวยมากๆครับ

น่านนน

มาอิสานไม่ยอมบอก มีโทษต้องปรับนะเนี่ย 555

งาน และ ส่วนหนึ่งของการเติมเติมความสุขให้กับ ชีวิต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี