พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

เชื้อสาย ณ ราชสีมา .... พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ รองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด


== ประวัติ ==

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ชื่อเล่นชื่อ “เจี๊ยบ” เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของ “พ.อ.ยงยุทธ ปฏิมาประกร” หลานตาใน “รองอำมาตย์เอก หลวงนิติการประสิทธิ์ (นวน เหมนิธิ)” กับ ภริยาคนที่ 2 “อุก นิติการประสิทธิ์ (ญ.)” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา” (1) ชั้น 8 สาย “พระยาภักดีสงคราม (เจ้าเมืองนางรอง)” ต่อมาได้สมรสกับ “เพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร (ญ.)” สกุลเดิม “บุนนาค” (2)

== การศึกษา ==

 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 23)
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

== งานด้านการทหาร ==

 • รับราชการในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ทหารเสือราชินี) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
 • ผู้บังคับบัญชาคนแรกของ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ 90
 • ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
 • เสนาธิการทหาร
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3)(4)

== งานด้านการเมือง ==

 • รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (22 พ.ค.2557)
 • รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • รองนายกรัฐมนตรี (กำกับดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม) (19 ส.ค.2558)
  • ประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

  • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • รามาธิบดี ชั้นที่ 5 ชั้น เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
 • เหรียญราชการชายแดน
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4
 • เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
 • Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT) Kehormat จากรัฐบาลมาเลเซีย

== สาแหรก ==


== อ้างอิง ==

(1) กรมศิลปากร, จดหมายเหตุนครราชสีมา 11 กันยายน พ.ศ.2497, พิมพ์สนองคุณ เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) และ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา), กรุงเทพฯ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.)

(2) เว็บไซต์สายสกุลบุนนาค

(3) โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 584 นายทหาร “ เสถียร”ปลัด กห. - “ธนะศักดิ์” ผบ.ทท.

(4) โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหารแล้ว พล.อ.ธนะศักดิ์ นั่งแท่นผบ.ทท.คนใหม่ จากกระปุกดอตคอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายพระนาม นาม ผู้สืบเชื้อสายความเห็น (0)