ชีวิตที่พอเพียง 2730. ความเงียบสอนอะไร

คำถาม What does silence teach you? ในเว็บไซต์ Quora ได้รับคำตอบมุมมองจากสังคมฝรั่งและเนื่องจากเป็นฤดูหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเรื่องความเงียบยังถูกโยงไปหาพฤติกรรมของหนึ่งในผู้สมัครอ่าน tweet ของ Donald Trump เองนะครับจะเห็นความกักขละ

คำตอบที่ดีกลับมาจากนักศึกษา ชื่อ Rosalin Mohanty ที่ตอบว่า

  • ความเงียบสอนการควบคุมตนเอง
  • ความเงียบสอนการมีสมาธิจดจ่อ
  • ความเงียบสอนความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนอื่น
  • ความเงียบสอนความคิดอิสระ
  • ความเงียบเอื้อให้เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

ต้องอ่านคำอธิบายแต่ละข้อเอาเองนะครับจึงจะได้รสชาติและความหมายที่แท้จริงของผู้เขียนคำตอบแต่คำตอบนี้มีคนเข้าไปอ่านเพียง ๑,๑๐๐ ครั้งผมเดาว่าคำตอบเชิงทฤษฎีอย่างนี้คนไม่ชอบ

อีกคำตอบหนึ่งคนเข้าอ่านมากกว่าสามเท่า ตอบเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงของตนเองเล่าโดย Vikas Anaokar ว่าเมื่อ ๓ ปีที่แล้วตนตัดสินใจอยู่ในโลกของความเงียบตัดขาดจากโลกดิจิตัล เปลี่ยนจากชีวิตของคนที่ extrovert สุดๆ มาเป็นไม่ติดต่อใครเลยเขาบอกว่า ข้อเรียนรู้ที่ได้รับคือ “ไม่มีใครแคร์เรื่องของคุณ” คือเมื่อคุณหยุดเขียนลงในโซเชี่ยลมีเดีย หยุดติดต่อกับเพื่อนๆ เพื่อนๆ ก็จะไม่ติดต่อคุณข้อเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตนเองเปลี่ยนไป ตนเองได้เปลี่ยนวิถีชีวิต เป็นคนแวดวงโซเชี่ยลแคบในโซเชี่ยลมีเดียแต่มีคนที่รักกันจริงจำนวนไม่มาก

สำหรับผม ความเงียบเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการทบทวนไตร่ตรอง (reflect) เรื่องราวหรือกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปสำหรับเป็นข้อเรียนรู้ เชื่อมโยงกับข้อความรู้อื่นๆและวางยุทธศาสตร์การทำงานขั้นตอนต่อไปความเงียบในธรรมชาติช่วยให้ ผมได้สัมผัสเสียงอื่นๆ ในธรรมชาติรอบตัวเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสเสียงและมิติอื่นๆ ของธรรมชาติ ที่เราสัมผัสไม่ถึงในท่ามกลาง ความอึกทึกครึกโครมหรือมีสิ่งต่างๆ วิ่งมากระทบ

เพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารสมัยใหม่ผมได้พยายามงดหรือลดการใช้โทรศัพท์โดยไม่รับโทรศัพท์ ระหว่างประชุมและบอกผู้เกี่ยวข้องให้ใช้อีเมล์แทนช่วยให้สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีขึ้นทำงานได้มากขึ้น

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)