(Teacher As Coach)

อบรม“ครูยุคใหม่ในบทบาทโค้ช:สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยการโค้ช

(Teacher As Coach)” โดยมี โค้ชสิราวิชญ์ วัชรกาฬ (โค้ชเขี้ยว) เป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทับทิมสยาม ๓ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์กิจกรรมในการอบรมนั่งสบตากัน เพื่อเดาใจอีกคน
ฟังอบรมเสร็จร่วมถ่ายรูปกับโค้ชสิราวิชญ์ วัชรกาฬ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phar Somchaiความเห็น (0)