160818-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Trigger

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Trigger ใช้เป็น นาม และ กริยา

(DPWE) อธิบาย เมื่อเป็น กริยา ความหมายเดิม คือ การ “ใช้แรงกด ‘trigger of a gun’”

ปัจจุบัน ใช้ทั่วไป ให้หมายถึง “การเริ่มต้น” หรือ “เริ่มทำให้เกิดบางสิ่ง” เช่น

“การต่อสู้ การฉลอง หรือการโต้เถียง”

เสนอให้ใช้แทนด้วย คำใกล้เคียง เช่น “start” “cause” “produce” “signal”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “Trigger”ว่า “trig-er”

(CED) ให้รายการคำคล้าย “trigger” รวมถึง

“Bring about” “atart” “cause” produce” “generate” “prompt” “provoke”

“set-off” “activate” “give rise to” “elicit” “spark off” “set in motion”

“set off” “trip” “activate” “set going”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)