ตรวจประเมินหน่วยงานนำร่อง

3 สิงหาคม 2559 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าตรวจประเมินหน่วยงานำร่อง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) โดยมี นายธีระ หงส์เจริญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอันการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานหน่วยงานนำร่อง(สำนักงานคณะกรรมการอัยการ) เพื่อรับทราบสรุปรายงานผลการประเมินองค์กรและจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง ณ ห้องประชุม 802 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินตั้งแต่โครงร่างองค์กร ผลการประเมินรายหมวด ตั้งแต่หมวดที่ 1 - 7 พร้อมทั้งให้ผลคะแนนแต่ละหมวด ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตุของแต่ละหมวดที่จะนำไปจัดทำแผนปรับปรุง(OFI)ในระยะ 2 เดือน และในระยะยาว โดยไปจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 4 ปี อีกด้วย

สำหรับการจัดทำแผนปรับปรุง ได้ตกลงที่จะจัดทำแผนปรับปรุงในการจัดทำโครงร่าง และการจัดทำวิสัยทัศน์ของสำนักงาน เป็นเบื้องต่้นก่อน ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ขอให้นำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กร 4 ปี

นายธีระ หงษ์เจริญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานประชุม


ที่ปรึกษาหน่วยงานนำร่อง อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)