ชีวิตที่พลิกผันของนักวิชาการ

วารสาร Science ฉบับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลงเรื่อง Alternatives within academia ที่ผู้เขียนเล่าเรื่องของตนเอง ที่เรียนปริญญาเอกด้าน biomedical ที่การทำวิทยานิพนธ์ก่อความเครียด จนล้มเลิกเป้าหมายชีวิตเดิม ที่อยากเป็นศาสตราจารย์ในวิทยาลัยเล็กๆ ทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ ต่อวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษา

ต้องอ่านบทความสั้นๆ นี้เองนะครับ จะได้รสชาติของชีวิตที่หักเหของท่านผู้นี้ ที่หนีการเป็นอาจารย์แต่ในที่สุดชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหาร ก็ชักนำให้ได้เป็นอาจารย์ ผมติดใจเรื่องเล่านี้ และจับความว่า ความเป็นคนมีเป้าหมายชีวิต และเป็นคนสู้งานทำงานอะไรก็ค้นหาความหมายหรือคุณค่าของงานนั้น พบเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จจากเส้นทางชีวิตวิชาการ “ทางเลือก” (alternative) สู่ชีวิตวิชาการ “ทางหลัก” ได้

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ก.ค. ๕๙

ห้องรับรองการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)