จัดบอร์ดอาเซียน (วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559)

SmallGirl
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องในวันอาเซียนทุกสายชั้นได้รับผิดชอบคนละ 1 ประเทศ ซึ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของเรา ได้รับผิดชอบประเทสฟิลิปปินส์ เหมือนที่ได้กล่าวไปในการซ่อมเต้นฟิลิปปินส์ วันนี้เป็นอีก 1 ส่วนในงานอาเซียน คือการจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งวันเราหมกมุนกับการจัดบอร์ด ใครมีสอนก็ไปสอน ใครว่างจากกาารสอนก็จัดบอดร์ด เพราะเราคุยกันว่า วันนี้เราาต้องทำให้เสร็จ ซึ่งวันนี้เรามีสอนแค่สองคาบ คาบแรกกับคาบสุดท้าย

การจัดบอร์ดครั้งนี้เราทำได้ดีที่สุดคือออกแบบ และจัดแจง ส่วนการตกแต่งเราต้องมอบหมายให้เพื่อนนักศึกษาและพระอาจารย์ที่ฝึกสอนด้วยกันเป็นผู้ช่วย ส่วนเราแจงงานและหน้าที่สำคัญคือตัดส่วนประกอบต่างๆ แล้วปะๆ ติดๆ แต่ปัญหาคือบอร์ดเราไม่สามารถทำไรได้นอกจากเอาเข็มหมุดปัก ซึ่งบอร์ดแข็งมาก มันจึงทำให้เป็นปัญหากับการทำของเราเป็นอย่างมาก จากที่เสร็จแล้วกลับยืดเวลาออกไปอีก

แต่บอร์ดฟิลิปปินส์ก็เสร็จไปด้วยดีใช้เวลาในการทำถึง 18.30 น. ปะแยกย้าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวโชติมณี จินะโต้ง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)