​ดิอีโคโนมิสต์วิจารณ์การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ

เขาตีความว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ และอยู่ใต้การ ตรวจสอบขององค์กรอิสระ ที่คอยตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง อีกเป้าหมายหนึ่งคือ ให้การแก้ไข รัฐธรรมนูญทำได้ยาก

ดิอีโคโนมิสต์วิจารณ์การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ

อ่านได้ ที่นี่ เขาวิจารณ์ว่า ถึงแม้ร้อยละ ๖๑ ของผู้ลงคะแนนลมติรับร่างรัฐธรรมนูญ แต่คนไปลงคะแนนก็ต่ำเพียงร้อยละ ๕๕ ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งคำนวณได้ว่า เพียงหนึ่งในสามของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ลงมติรับ

ภาคอีสานลงมติไม่รับ ด้วยคะแนนเสียง 51.4 : 48.6 โดยพื้นที่ที่ไม่รับด้วยคะแนน ถล่มทลายคือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ สร้างความงุนงงให้แก่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย ที่คาดว่าคนส่วนใหญ่จะลงมติไม่รับ

เขาตีความว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ และอยู่ใต้การ ตรวจสอบขององค์กรอิสระ ที่คอยตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง อีกเป้าหมายหนึ่งคือ ให้การแก้ไข รัฐธรรมนูญทำได้ยาก

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)