14 สิงหา ปากีฯ

preampran
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Pakistan Independence Day

วันที่ 14 สิงหาคม เป็นวันชาติของประเทศปากีสถาน สำหรับปี 2016 นี้ ฉลองครบรอบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1947 เกิดประเทศใหม่ที่ว่าชื่อ ปากีสถาน แบ่งแยกเขตการปกครองออกจาก อินเดีย ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ

อันที่จริงแล้ว อ่านว่า "ปากีสตาน" (Pakistan) แต่ไทยเราออกเสียง "ปากีสถาน"


ในปี 1947 ปากีสถาน แบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) ปากีสถานตะวันตก คือ ประเทศปากีสถานปัจจุบัน

(2) ปากีสถานตะวันออก คือ ประเทศบังกลาเทศปัจจุบัน ซึ่งแยกเป็นประเทศใหม่ ปี 1971ที่มา (ภาพ) : http://pakenews.com/pakistan-independence-day/


ประเทศปากีสถาน หรือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน แยกจาก อินเดีย ซึ่งเป็น ฮินดูสตาน หรือ ฮินดูสถาน

การแบ่งแยกเป็นประเด็นทั้งเรื่องการเมืองการปกครองและศาสนา

ในช่วงแบ่งแยกประเทศ ทำให้เกิดการอพยพย้ายข้ามประเทศไปมา

ระหว่างชาวอิสลามในอินเดีย ไปปากีสถาน และชาวฮินดู ชาวซิกข์ในปากีสถาน ไปอินเดีย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 2dayความเห็น (0)