Quisqualis indica Linn. Combretaceae
ชื่อสามัญ RANGOON CREEPER

ส่วนที่ใช้เป็นยา
เมล็ด มีรสเอียน เบื่อเมาเล็กน้อย
ขนาดและวิธีใช้ เด็กใช้ 2-3 เมล็ด น้ำหนัก 4-6 กรัม
ผู้ใหญ่ใช้ 5 - 7 เมล็ด น้ำหนัก10 - 15 กรัม
โดยต้มกับน้ำ ดื่มแต่น้ำครั้งเดียว ตอนเช้ามืดก่อนอาหาร
หรือหั่นทอดไข่รับประทาน

สรรพคุณ
สำหรับถ่ายพยาธิไส้เดือน และพยาธิเส้นด้าย
การที่เมล็ดเล็บมือนาง ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือน และพยาธิเส้นด้าย เพราะในเมล็ดเล็บมือนางมีน้ำมัน
และมีกรด QUISQUALIC กรด QUISQUALIC เป็นกรดอะมิโนออกฤทธิ์ขับพยาธิ
ส่วนน้ำมันออกฤทธิ์ขับถ่ายอย่างแรง