ถึง สมาชิกกลุ่ม KM องค์กรธุรกิจ ทุกท่าน ตามที่เราได้มีการให้ข้อมูลการทำ KM ในองค์กรธุรกิจกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ 19 พ.ย. 49 ในการนี้เพื่อให้ข้อมูลของกลุ่มเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ทุกท่านให้รายละเอียดการทำ KM องค์กรที่ท่านเสนอเพิ่มเติมด้วยคะ Post ไว้ในนี้ได้เลยนะคะ แล้วจะทำไปใส่ใน Mind Map คะ ปิ่น MIT4