กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ (29 กรกฎาคม 2559)

เช้าของวันจัดงานกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน
เริ่มขึ้นด้วยการเดินขบวนพาเรด
ของโรงเรียนเทศบาลต่างๆ
แต่ฟ้าฝนก็มาร่วมเดินขบวนด้วย
จึงไม่สามารถเก็บภาพขบวนได้

เด็กที่แต่งหน้า แต่งตัวแต่เช้าตรู่
ต้องวิ่งหลบฝนกันอลม่าน
น่าเสียดายจริง เพราะบางโรงเรียน
ยังเดินขบวนไม่ถึงสนาม
และยังไม่ผ่านหน้ากองอำนวยการด้วยซ้ำ

แต่ยังดีที่ทันถ่ายรูปขบวน
ตอนที่กำลังจัดระเบียบแถว
แต่พอตอนสายฝนก็หยุดตก
ทำให้กิจกรรมวันกีฬาวันนี้
กลับมาครึกครื้นอย่างที่ควรจะเป็น
สำหรับวันนี้ ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดการแข่งขันกีฬา
ตั้งแต่กาารซ้อมเชีนร์ การแข่งกีฬา กีฑา
การเดินขบวนพาเรด
การแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์
ทุกอย่างล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน
ที่เป็นกำลังเบื้องหลังความสำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาฝึกสอน
ที่ช่วยควบคุมกิจกรรม และช่วยงาน
จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ถึงแม้ว่าจะเหนื่อย
งานกีฬาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น การสร้างความสามัคคีที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)