อะไรคือมีค่า

จะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลก เหมือนเพชรนิลจินดา

จะวางไว้ที่ไหนก็มีราคาเท่าเดิม

และจะได้เป็นการลดทิฐิมานะให้น้อยลงไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนที่ชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยุคบุกเบิก