วันที่ 50 กิจกรรม ทำหนังสือยืดได้ (28/07/2559)

วันนี้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉันได้ให้นักเรียนจัดทำหนังสือยืดได้ที่ได้มาจาก face book ของคุณครูท่านหนึ่ง จึงได้ขออนุญาตนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรมวันนี้ โดยแจกกระดาษที่มีตารางและรูปตกแต่งให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนดูการสาธิตการพับประกอบการอธิบาย แล้วให้นักเรียนลงมือทำของตนเอง โดยให้พับและเขียนคำควบกล้ำลงในหนังสือยืดได้ของตนเอง พร้อมตกแต่งให้สวยงามด้วยและในระหว่างทำกิจกรรมก็มีนักเรียนบอกว่าชอบทำกิจกรรมแบบนี้ และไม่ค่อยชอบทำใบงาน ฉันจึงบอกว่า ถ้าครูจะหากิจกรรมแบบนี้มาให้ทำสลับกับใบงาน เรามากันคนละครึ่งทางดีไหม เพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องทำใบงาน แต่บางเรื่องสามารถทำแบบนี้ได้ นักเรียนก็ตอบตกลง ทำให้ฉันคิดว่าการทำแบบนี้นักเรียนคงไม่ปฏิเสธการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอน และคงจะเป็นการช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วยเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรม และทำผลงานออกได้ดีมากค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)