วันที่ 49 กิจกรรมดอกมะลิจากแป้งมันสำปะหลัง (27/07/2559)

ในชั่วโมงสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ ฉันและครูพี่เลี้ยงได้ช่วยกันจัดกิจกรรม การปั้นดอกมะลิ จากแป้งมันสำปะหลัง โดยครูพี่เลี้ยงของฉันเป็นผู้ที่สาธิตการทำแป้งมันสำปะหลังและให้นักเรียนเรียนรู้ส่วนผสมของแป้ง และวิธีการทำด้วย
แล้วครูก็ได้แจกแป้ง 1 ก้อนให้นักเรียนพร้อมตะเกียบคนละ 1 อัน และให้นักเรียนฝึกปั้นตามวิธีที่ครูสาธิต จะมีนักเรียนบางคนที่สามารถปั้นได้สวยงาม และถึงแม้จะมีบางคนที่ปั้นได้ไม่สวย แต่ที่ทุกคนมีและฉันสังเกตได้คือ “ความตั้งใจ” และครูได้บอกให้ทุกคนปั้น เพื่อที่จะนำกลับบ้านไปให้คุณแม่ของตนเองด้วย


และจากการสังเกต คนที่ปั้นได้สวยงามมากๆคือ เด็กหญิงแก้วเกล้า ผู้ไม่เคยนั่งนิ่งๆเขียนหนังสือได้จบบรรทัดซักวัน และยังเป็นเด็กพิเศษ แต่วันนี้จากการทำกิจกรรมนี้ แก้วเกล้าทำได้จนสำเร็จและออกมาดีมากๆ ฉันก็คิดขึ้นได้ว่าบางที แก้วเกล้าอาจจะมีความสามารถพิเศษด้านนี้ก็เป็นได้ และควรที่จะส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)