วันที่ 52 วันกีฬาสี (4 สิงหาคม 2559)

วันนี้เป็นการประมวลภาพของงานกีฬาสี ตั้งแต่เช้า ซึ่งเราได้รับหน้าที่ในฝ่ายพิธีการและบันทึกภาพ และได้ร่วมแข่งกีฬาชักเย่อของคณะครูและผู้ปกครอง เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุข และก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนก็มีความสุข ถึงแม้อากาศจะร้อนก็ตาม กิจกรรมดำเนินลุล่วงไปด้วยดี เหนื่อยทั้งแดดเหนื่อยทั้งเหงื่อเลยวันนี้

นักเรียนแข่งขันกันทั้งหมด 4 สี มีการแข่งขัน กรีฑา และชักเย่อ โดยมีผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมแข่งขันด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)