ตะวันรอนริมฝั่งแม่น้ำลี่เจียง

สายน้ำลี่เจียงที้ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินลงมาสู่เมืองหยางซั่วมีทิวทัศน์ที่งดงาม สองฝั่งแม่น้ำเป็นภูเขาสูงตระหง่าน รูปทรงแปลกตา เรียงรายสลับซับซ้อน ก่อให้เกิดจินตนาการขึ้นมากมาย ภาพสะท้อนของภูเขาบนผิวน้ำงดงามมากเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์ของจิตรกรเอกของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็น แสงแดดอ่อน ลมพัดพริ้วไหว ใบไม้หยอกล้อกับสายลม จนมีกวีได้กล่าวว่า กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยางซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน
ขอพักใจที่หนื่อยล้าไว้ตรงนี้ ก่อนตะวันลับฟ้าริมแม่น้ำลี่เจียง เมืองหยางซั่ว ธรรมชาติที่ยังคงงดงามตรึงใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมพักผ่อนความเห็น (0)