เยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่สาม (14 กรกฎาคม 2559)

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีซึ่งเด็กๆและคณะครูก็จะมีการแต่งกายชุดลูกเสือมาโรงเรียน

และในคาบลูกเสือ ก็มีการรวมกอง

สำหรับกิจกรรมในการรวมของในวันนี้ก็คือ การที่หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่มีการตรวจเครื่องแต่งกายให้แก่สมาชิกในหมู่ของตัวเองให้เรียบร้อย

การสอนให้นักเรียนรู้จัก ซ้ายหัน ขวาหัน และการกลับหลังหัน

สำหรับบรรกาศการรวมกองก็มีดังนี้


การสอนในคาบลูกเสือได้สักระยะหนึ่งฝนก็เกิดตกลงมา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน จึงต้องปล่อยกลับเข้าห้องของใครของมันเอง

พอกลับเข้าห้องแล้ว ก็ให้คนที่เป็นเวรทำความสะอาดในวันนั้นทำความสะอาด และคนที่เหลือออกมานั่งเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมกลับบ้านข้างนอกห้อง

และพอเวรทำความสะอาดเสร็จแล้ว และสมาชิกครบทุกคนก็มีการท่องสูตรคูณกันอีกเช่นเคย วันนี้เป็นการรวมตัวกันท่องสูตรคูณของทั้ง 2 ห้อง

ทำให้ความวุ่นวายในการท่องเพิ่มขึ้นมาอีกพอท่องสูตรคูณเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านได้

วันนี้ฉันและครูออยก็ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอีก 3 หลัง โดยใช้รถจักรยานยนต์ไปเยี่ยมแทนการใช้รถยนต์เพราะวันนี้รถยนต์ของครูออยไม่ว่างต่อการใช้งาน ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งหมดอยู่ 2 คัน

บ้านหลังแรกที่เราไปกันคือ บ้านของ เด็กหญิงศรีเดือน


พ่อและแม่ของศรีเดือนยังทำงานอยู่ ยังไม่กลับบ้าน แต่ก็เจอพี่ของศรีเดือนแทน

ฉันและครูออยจึงถามการเป็นอยู่ที่บ้านจากพี่สาวของเขาแทน

และโชคดีที่ศรีเดือนเป็นเด็กที่เรียนดี เอาใจใส่ในการเรียน และเป็นเด็กดีของพ่อแม่

ทางโรงเรียนก็ดูแล้วศรีเดือนเป็นเด็กที่เก่ง เป็นเด็กดี ไม่มีปัญหาอะไร

บ้านหลังที่ 2 คือบ้านของ เด็กหญิงกิ่ง


บ้านของเด็กหญิงกิ่งก็เป็นอีกหลังที่ไปปเยี่ยมบ้านแล้วไม่เจอพ่อกับแม่ของเขา เพราะว่ายังไม่กลับจากการทำงาน แต่เจอน้องของเขา

กิ่งเป็นหัวหน้าห้อง เป็นเด็กดี สามารถคุมเพื่อนๆได้ เป็นผู้นำได้ จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก

บ้านหลังที่ 3 เป็นบ้านของเด็กหญิงหมวยพวง


บ้านหลังนี้ ได้เจอกับแม่ของเขา ได้นั่งคุยถึงพฤติกรรมทั้งการอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน

หมวยพองเป็นเด็กที่เรียนได้พอใช้ เพราะค่อนข้างช้าในการทำงาน นิสัยดี ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนัก

บ้านหลังที่ 4 บ้านของเด็กหญิงอ้อม


อ้อมเป็นพี่ใหญ่สุดในห้อง ก็เลยสามารถคุมเพื่อนๆได้

ทางที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไร สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้

ส่วนใหญ่บ้านทั้ง 4 หลังที่เราได้ไปเยี่ยมเด็กในวันนี้เป็นบ้านเช่าทั้งนั้นเลย

แต่พ่อแม่ของเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถเลี้ยงลูกได้ เป็นคนดี คนเก่ง ทั้งนั้นเลย น่าภูมิใจค่ะ

และพอกลับมาจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนก็มีการช่วยงานของโรงเรียนคือ ช่วยจัดสถานที่ในการทำพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันพรุ่งนี้

หลังจากช่วยงานนี้เสร็จก็เป็นอันเสร็จภารกิจในวันนี้ :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)