วันที่ 54 ทำบุญร่วมชาติ 27072556

...ตามที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมตักบาตรเกื้อหนุน ให้บุคลากร นักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงท่านผู้ปกครอง ได้มีโอกาสตักบาตรทำบุญในทุก ๆ วันพระตลอดช่วงเข้าพรรษา โดยการจัดนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเตรียมข้าวสาว อาหารแห้ง จตุปัจจัยต่าง ๆ นำมาร่วมทำบุญตักบาตรกัน ถือว่าทำบุญร่วมชาติด้วยกันะคะ นักเรียนของครู งานอนุบาลน่ารักมาก อย่างกับเทวดาน้อยเดินผ่านไปมา

นักเรียนต่างนำข้าวสาร อาหารเเห้งมาร่วมทำบุญ วันนี้เป็นรอบของน้องอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2

วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมาก ครูเวร สอน 4 คาบรวบ 3 คาบเป็นของป. 4 เพิ่มวิชาทัศนศิลป์มาด้วย ชั่วโมงนี้เรียนเรื่องรูปร่าง จึงมห้ตัดกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ แล้วนำมาแปะในสมุดวาดภาพ

ผู้ฉายเเววศิลปินน้อยได้แก่ เด็กชาย จิระเมธ สายสะอาด

นักเรียนส่งงาน ครูดีใจ นักเรียนเถลไถล ใจครูเสีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)