จากการเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ "ธนาคารสหกรณ์" จุดเปลี่ยนระบบการเงินสหกรณ์ไทย นำมาแบ่งปันกัน

จากการเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ "ธนาคารสหกรณ์" จุดเปลี่ยนระบบการเงินสหกรณ์ไทย นำมาแบ่งปันกัน


ผู้เขียนได้นำเสนอในการเสวนา :

สหกรณ์เป็นการรวมกันของคนที่เข้าใจกัน เพื่อแบ่งปันกัน อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ปรัชญาสหกรณ์ ช่วยตน ช่วยกัน self help mutual help

ธนาคารสหกรณ์ในประเทศไทย เกิดขึ้นแน่นอน จะเป็นธนาคารที่มีสหกรณ์เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ ให้บริการเฉพาุะภายในขบวนการ

ซึ่งอาจจะเป็น คือ Super ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย

และสามารถพูดได้เต็มปากว่า การรวมกันเป็น Super ชุมนุมสหกรณ์ เกิด economies of scale จากการรวมกัน ร่วมมือกัน เพื่อบริการสหกรณ์สมาชิก ในรูปศูนย์กลางทางการเงิน

เมื่อมีธนาคารสหกรณ์ หรือ super ชุมนุมสหกรณ์ เกิดขึ้น แล้ว จะสามารถให้บริการ digital co-operative ได้ด้วย
ธนาคารสหกรณ์ หรือ super ชุมนุมสหกรณ์ จะสามารถรองรับ Natonal e-payment และตั้งอยุ่ในสภาพแวดล้อม digital economy ยุค internet of things ได้เป็นอย่างดี

ถึงอย่างไร ประเทศไทย ก็จะต้องเข้าสู่ thailand 4.0 การมีธนาคารสหกรณ์จะสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคงให้แก่ระบบการเงินของประเทศไทย ใน Thailand 4.0ผู้เขียนนำเสนอเพิ่มเติม :

การกำกับดูแลธนาคารสหกรณ์ไทย หรือ Super ชุมนุมสหกรณ์ไทย นั้น จะใช้หน่วยงานใดกำกับ ยังไม่ทราบ แต่ คงต้องใช้ Basel 4.1 ซึ่งเป็น Version เฉพาะสำหรับกิจการสหกรณ์ ใช้ Basel 4.0 ไม่ได้ เพราะ สหกรณ์นั้น optimize surplus ไม่ใช่ maximize profitการกำกับตามลำดับชั้น

ธนาคารสหกรณ์กลาง หรือ super ชุมนุมสหกรณ์ ใช้ Basel 4.1

Basel 4 is a proposed standard on capital reserves for banks, to mitigate against the risk of financial crisis. It is expected to follow the third Basel accords (Basel III) , and would require more stringent capital requirements and greater financial disclosure
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_4


ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ธนาคารสหกรณ์ภูมิภาค ใช้ ฺBasel 3.1

Basel III (or the Third Basel Accord) is a global, voluntary regulatory framework on bank capital adequacy, stress testing, and market liquidityrisk. It was agreed upon by the members of the Basel Committee on Banking Supervision in 2010–11

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_III


ธนาคารสหกรณ์จังหวัด ใช้ Basel 2.1

Basel II is an international business standard that requires financial institutions to maintain enough cash reserves to cover risks incurred by operations. The Baselaccords are a series of recommendations on banking laws and regulations issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BSBS).

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II

สหกรณ์พื้นฐานในท้องถิ่น ใช้ Basel 1.1

Basel I is the round of deliberations by central bankers from around the world, and in 1988, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in Basel, Switzerland, published a set of minimum capital requirements for banks.

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I


พีระพงศ์ วาระเสน
27 กรกฏาคม 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)