สอนคณิต : เกม "คนเก่งคิดเลข" (21 มิถุนายน 2559)

การสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดำเนินมาถึงเรื่องของ "การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 9"
ครูผู้(ฝึก)สอน อย่างดิฉัน ก็ได้ครุ่นคิดว่า
"จะนำกิจกรรมใดมาให้เด็กๆ ได้เล่น และได้ความรู้ด้วย?"

คิดไปคิดมา ด้วยคำถาม
"อยากให้เด็กได้ความรู้อะไร?"
"เด็กชอบเล่นอะไร?"
"ทำอย่างไร ทั้งสองสิ่งนี้จะมารวมกันได้?"

นั่งกำปากกาทั้งวันก็นึกได้ว่า
"อยากให้เด็กได้ความรู้อะไร?"
การบวกเลข

"เด็กชอบเล่นอะไร?"
เวลาอยู่ในห้องชอเล่นชอล์ก เล่นกระดาน (แล้วก็โดนบ่นไปตามระเบียบ)


"ทำอย่างไร ทั้งสองสิ่งนี้จะมารวมกันได้?"
ต้องใช้กิจกรรมที่มี การบวกเลข + เขียนกระดาน

พอลองคิดๆไป คิดๆมา ก็ได้กิจกรรม "คนเก่งคิดเลข"
โดยมีกติกาว่า จับคู่นักเรียนตามที่นั่ง แจกกระดานคำตอบ แล้วเล่นเกม “คนเก่งคิดเลข” โดยจะนำเสนอโจทย์เลขทางคณิตศาสตร์ บนโปรแกรมนำเสนอ(Power Point) จำนวน 10 ข้อ แล้วนำเสนอโจทย์ทีละข้อ ให้คู่ของนักเรียนช่วยกันทำ และเขียนคำตอบลงในกระดานคำตอบที่แจกให้ เขียนแสดงคะแนนบนกระดาน คู่ใดตอบได้คะแนนมากที่สุดจะได้รางวัล

เมื่อนำไปสอน รู้สึกว่าเด็กๆ มีความกระตือรือล้น
และสนุกกับกิจกรรมดีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ...นางสาวอังค์วรา กันธะวงศ์ความเห็น (0)