เมื่อครูพี่เลี้ยงลาป่วย (13 กรกฎาคม 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ตอนเช้าเพิ่งทราบว่าครูพี่เลี้ยงท่านไม่สบาย มาโรงเรียนไม่ไหว ท่านฝากให้ดิฉันดูแลเด็กๆด้วย ภาระกิจแรกของวันจึงเป็นการสั่งการบ้าน เปลี่ยนวันที่ แจกป้ายชื่อให้เด็ก รับเงินฝากออมทรัพย์ และคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

พอเริ่มชั่วโมงการเรียนการสอน เริ่มด้วยคณิตศาสตร์ของดิฉันเป็นคาบแรกพอดี ดิฉันจึงเร่งให้เด็กฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์ให้ได้มากที่สุด เพราะว่าจะสอบกลางภาคแล้ว คาบคณิตศาสตร์ผ่านไปด้วยดี

ต่อจากนั้นคาบที่สอง นักเรียนไปเรียนคอม และคาบที่สามกลับเรียนวิชาภาษาไทยของดิฉัน วันนี้ภาษาไทยเราทำการทบทวนภาษาพาทีให้จบกันวันนี้เลย เพราะวันต่อไปจะได้ขึ้นการทบทวนวรรณคดีลำนำ พอถึงคาบรับประทานอาหารกลางวัน ดิฉันก็นำนักเรียนเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน

ดิฉันเฝ้าเด็กทั้งวัน โดยมีครูท่านอื่นเข้ามาแวะดูความเรียบร้อยเป็นบางครั้ง ดิฉันใช้วิดิโอเข้าช่วยบ้างเพื่อผ่อนคลายให้เด็ก เพราะเด็กเรียนเยอะมาก วันนี้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆ ตอนเย็นก็อยู่เวรแทนคณะครู เพราะว่าคณะครูท่านเข้าประชุมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)