ทฤษฎีกำเนิดโลกแนวถาง

พวกฝรั่งติดกับดักการคิดแบบเชิงเส้น (Linear thinking) เช่นทฤษฎีวิวัฒนาการจากสัตว์เซ็ลเดียวมาเป็นลิงคนในที่สุด อีกทั้งยังไม่มีเรื่องจิตวิญญาณมาพูดถึงเลย วันนี้จะมาเสนอทฤษฎีโลกเย็นใหม่ คือ พอโลกเย็นลงที่อภ.ประมาณ ๔๐ อศ. ก็มีอุกาบาตใหญ่มาชน ฝุ่นละออง แร่ธาตุปลิวตลบ จนผสมกันที่สัดส่วนต่างๆ อีกทั้งฝน ฟ้าแลบเข้าใส่ ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะเหม็ง ก็เกิดชีวิตขึ้นเป็นล้านๆแบบจากแมลงจนถึงลิงคน เห็ด กล้วยไม้ มาพร้อม ..ทันใดนั้นดวงจิตที่จรอยู่แต่ครั้งระเบิดใหญ่ก็เข้ายิดครองร่างกายเหล่านั้นตามดำนาจแห่งตัณหาเดิมที่เคยรวมตัวกันอยู่…นี่คือกำเนิดโลกแบบคู่ขนาน

—-คนถางทาง..กค.๕๙


</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)