ออกค่ายโครงการ สุจิปุลิ

ดิฉันนางสาว ศิรินันท์ ขำสูงเนิน พร้อมเพื่อนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายสุจิปุลิ ณ โรงเรียนบ้านบางบัว จ.มหาสารคาม เวลา08:00น.-15:00น. จากกิจกรรมค่ายสุจิปุริ เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะกับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ปลูกฝังให้เด็กมีสติและสมาธิในการดำรงชีวิต รวมไปถึงร่วมเล่นเกมกับเด็กๆเกี่ยวกับความจำเพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิและความสามัคคีมากขึ้น การออกค่ายครั้งนี้นอกจจากจะให้ความสนุกและความสุขกับตัวดิฉันแล้ว ยังได้เห็นอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชนบทและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เป็นกิจกรรมระหว่างเช้า โดนกระตุ้นให้เด็กๆตื่นตัวโดยดานเต้นเพลงต่างๆ


<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/169/392/large_image.jpeg" "="">

รูปนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยเล่นเกมฝึกความจำ

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/169/393/large_image.jpeg" "="">


พักทานข้าวเที่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิรินันท์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

^_^ แนะนำให้แก้ไข นิดหน่อยครับ..**ริ เป็น ลิ(ลิขิต=เขียน)

สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต

สุ ย่อมาจาก สุตตะ แปลว่าการฟัง

จิ ย่อมาจาก จิตตะ แปลว่า การคิด

ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า การถาม

ลิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า การเขียน

"ฟังอะไรฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องใช้ ใจต้องคิด จึงจะเป็นบัณฑิต(นักปราชญ์)ที่แท้จริง"

จาก พนพ เกษามา