การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการสุจิปุลิ


ดิฉันได้ไปทำโครงการกับเพื่อนๆ ชื่อโครงการว่า สุจิปุลิ เป็นการฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนให้กับน้องๆโรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา โดยไปเข้าร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า พอไปถึงพวกเราก็จัดเตรียมงานเตรียมสถานที่ให้พร้อม พอถึงเวลาแปดโมง น้องๆก็มารวมตัวกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ น้องๆทุกคนน่ารักมากๆตั้งใจสวดมนต์ ตั้งใจฟังที่พี่ๆป.6ได้เล่าเรื่องต่างๆที่ให้ข้อคิดคติสอนใจ

กิจกรรมต่อไป พวกเราก็นิมนต์พระสงฆ์สองรูปมาเทศนาให้น้องๆฟัง ให้น้องๆฝึกคิด และประพฤติปฏิบัติตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น และได้แจกหนังสือต่างๆมากมายให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นความรู้ให้แกน้องๆ หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าฐาน กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐานด้วยกัน

ฐานที่1ฐานการฟัง

ฐานที่2 ฐานการถาม

ฐานที่ 3ฐานการอ่าน

และฐานสุดท้าย ฐานที่4 ฐานการเขียน

ซึ่งดิฉันอยู่ประจำฐานการถาม ฐานนี้มีกิจกรรมให้น้องๆตอบคำถามจากเพื่อนคนแรกที่ใบ้คำแล้วส่งให้คนต่อไป จนถึงคนสุดท้าย คนสุดท้ายต้องตอบว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไร ทีมไหนแพ้ต้องโดนลงโทษ บทลงโทษมีมากมาย เช่น ให้เต้น ให้เล่าเรื่องครอบครัวของตัวเอง เล่าเรื่องเพื่อนหรือเรื่องในโรงเรียน น้องๆให้ความร่วมมือดีมาก แม้จะมีน้องๆบางคนที่ซนแต่ก็ให้ความร่วมมือในการเล่นกิจกรรมได้ดีมาก

ส่วนเเนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำโครงการนี้ คือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ “รู้จริง” จากการ “ทำจริง” และเกิดผลประโยชน์แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและสังคมตลอดจนชุมชนอย่าง “แท้จริง” เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง “ยั่งยืน”

๕. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี

๒) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง การคิด การถาม และการเขียน สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๖. เป้าหมาย

๖.๑ เชิงปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

๖.๒ เชิงคุณภาพ

๑) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มีเจตคติที่ดี และเห็นคุณค่าความสำคัญของการฟัง การคิด การถาม และการเขียน

๒) ผู้เข้าร่วมโครงการรู้กระบวนการทำงาน และการช่วยเหลือสังคม

๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน

๒) ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๕ คน

๓) นักเรียนโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา จำนวน ๖๐ คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๖ คน

๘. วันเวลาที่จัดโครงการ

วันอังคาร ที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๙. สถานที่ในการดำเนินโครงการ

โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


สิ่งที่ดิฉันเห็นจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงเป็นความสามัคคีกันของน้องๆในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ได้เห็นว่าน้องๆมีความสนุกสนาน จากที่ดูมาแล้ว น้องๆทุกคนต่างมีพื้นฐานในด้านฟังพูดอ่านเขียนกันอยู่แล้วทุกคน เสร็จจากการร่วมกิจกรรมน้องๆและพวกเราก็ไปกินข้าวกันที่โรงอาหาร พวกเราได้ไปนั่งถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกับน้องๆ ได้สอนน้องๆหลายอย่าง เป็นโครงการที่ทำให้เห็นถึงบริบทภายในชุมชนและได้เข้าถึงความคิดและความรู้สึกของน้องๆทุกคน ดิฉันรู้สึกอบอุ่นมาก เพราะดิฉันเองตั้งแต่ได้ร่วมทำโครงการนี้ก็ได้เพื่อนใหม่ ได้เห็นความสามัคคีและความร่วมมือกันในกลุ่ม ทำให้พวกเราสนิทกันมากขึ้น

ต้องขอบคุณวิชาพัฒนานิสิตที่ทำให้ดิฉันรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆมากขึ้น และขอบคุณผู้ที่มีส่วนที่ทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะ

หมายเลขบันทึก: 610872เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2016 20:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2016 17:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ชัดเจนในเรื่องกิจกรรมมากครับ

  • ฝากจัดเรียงบรรทัด ย่อหน้าใหม่
  • เพิ่มขนาดอักษรให้โตขึ้น
  • สรุปข้อคิดเชิงทฤษฎีว่าใช้แนวคิดใดจัดกิจกรรมนี้บ้าง...
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี