160718-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Their & theirs

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Their & theirs

(DPWE) อธิบาย

ว่า “THEIR” เป็นรูป “possessive” ของ “pronoun” “THEY”

ใช้ “their” เพื่อขยาย นาม ที่ตามมา เช่น their dog” “their car”

และว่า “THEIRS” เป็น “possessive pronoun” รูป “absolute” ของ “Their”

ใช้ “theirs” ในการสร้างประโยคแบบอื่น เช่น “a dog of theirs “all theirs


(MMD) อธิบาย การใช้ “Their” และ “Theirs”

ส่วนใหญ่ในภาษาพูด โดยใช้แทน “his” หรือ “her”

โดยเฉพาะ เมื่อใช้ อ้างอิง ย้อนกลับถึง คำ เช่น “everyone” “someone” หรือ “anyone”

คนจำนวนมาก เห็นว่า เป็นการใช้ ที่ “ไม่ถูกต้อง”

‘Everyone has their own way of doing things.’

‘I haven’t gotten my grades yet, but everyone else has gotten theirs.’


(MMD) อธิบาย เพิ่มเติม การใช้ “Theirs”

ว่า สามารถใช้ อ้างอิงถึง นาม เอกพจน์ หรือพหูพจน์ และ

ว่า สามารถเป็น ประธาน/กรรม/หรือ complement ของ กริยา

หรือ เป็น กรรม ของ preposition หนึ่ง

‘Our cat is dark gray, but theirs is black.’

‘Our children are definitely better behaved than theirs.’

ใช้ “Theirs” เพื่ออ้างอิงถึง “บางคนหรือบางสิ่ง ที่เป็นของ”

หรือ “ที่เชื่อมโยงอยู่กับ กลุ่มบุคคล หรือสัตว์ ที่ได้กล่าวถึง ก่อนแล้ว”

‘Sharon’s parents claim that the house is legally theirs.’

‘Your yard is big, but I think theirs is bigger.’

‘They introduced us to some friends of theirs.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Z



ความเห็น (0)