วิถี KM

Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

เมื่อวานคุณหมอวิจารณ์ พาณิชย์ได้รับเกียรติเชิญมาบรรยายเรื่อง KM 3.0 หนึ่งในเครื่องมือให้ R2R : 9 แห่งการเรียนรู้สู่ 9 สู่นโยบาย คุณหมอวิจารณ์ได้พูดถึงการทำ KM ไม่ใช่ภาระงานเพิ่มเติม แต่เป็นการเนียนเข้ากับเนื้องาน ส่วนนี้มีความสำคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจคำว่าเนียนกับเนื้องาน ผมเลยสอบถามคุณจิตติว่า คำนี้มันหมายถึงอะไร แล้วเราก็ตกผลึกกันออกมาว่า ปกติตอนเราทำ KM เราก็พยายามสร้างโจทย์มาให้ทีมช่วยกันทำ แต่ในความเป็นจริง การที่ทำ KM แล้วภาระเพิ่มอาจจะเป็นความจริงบางส่วน คือ การที่งานงอกมาจากงานเก่า แต่สิ่งสำคัญคืองานเก่าอาจจะเปลี่ยนหรือหายไปแล้วเกิดงานที่เป็นนวัตกรรมขึ้น เฉพาะฉะนั้น KM จึงพูดถึงนวัตกรรมของการทำงานที่ลืมรูปแบบการทำงานแบบประจำแบบเดิมๆ คุณหมอยกตัวอย่างการทำ KM ที่ศิริราชว่า ทีมงานประกันคุณภาพต้องการให้โรงพยาบาลทำ KM ผู้บริหารตอนแรกก็คิดว่าเป็นงานเพิ่ม แต่จริงๆ พอหลังจากเขาได้รับรางวัลมากมาย งานที่คิดว่าเป็นงานงอกกลับเป็นเนียนเข้ากับเนื้องานที่ทำอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน คุณหมอได้สรุปสิ่งสำคัญ 5 ข้อของ KM ดังนี้คือ

1. อยู่ในวิถีชีวิตการทำงาน เนียนอยู่ในเนื้องาน ไม่ต้องเอ่ยคำว่า KM

2. เกิดจากการเรียนรู้จากการทำงาน

3. มีวิถีของการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ไม่หวง ร่วมมือ เป็นวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทำงานเป็นไซโล

4. เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาหน่วยงาน เป็น Learning organization

5. เกิด "วิถี" นวัตกรรมการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMความเห็น (0)