160716-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Theater & theatre

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา

(DPWE) ให้คำอธิบาย ว่า

Theater & theatre

ต่างเป็นการสะกดของคำที่มาจาก Greek หมายถึง “to watch” หรือ “to look at”

โดยการสะกดที่ใช้ทั่วไปมากกว่า คือ “THEATER”

ถึงแม้นักเขียนบางคน และผู้มีอาชีพด้าน “theatrical”

ชอบที่จะใช้ “Theatre” ด้วยเห็นว่า "มีศักดิ์ศรี ดูภูมิฐาน" มากกว่า


Dictionary.com สะกดคำอ่าน ทั้งสองคำเหมือนกันว่า “tee-uh-ter” “theeuh

และ ให้ข้อสังเกต เรื่องการออกเสียง “Theater” ว่า

เป็นคำยืมจาก French ตั้งแต่ต้น ยุคกลางของอังกฤษ (early Middle English)

โดยแต่แรกนั้น เน้นเสียงที่พยางค์ ที่สอง “‘tey-ah-truh"

เช่นเดียวกับคำอื่นๆ ที่ยืมจาก French เช่น “beauty” “carriage” “marriage”

ที่ย้ายการเน้น ไปที่ พยางค์ที่หนึ่ง

เป็นการสอดคล้องตาม “pattern of stress” ของ คำอังกฤษ ทั่วไป

ที่ซึ่ง “pattern” นี้ ยังคงใช้อยู่เป็น มาตรฐาน สำหรับคำ “theater”

โดยที่ ปัจจุบัน ถือว่า การเน้นพยางค์ที่สอง เป็นการใช้ภาษา แบบ uneducated speech

(อ้างอิง “The Random House Dictionary”)


(MMD) อธิบาย ความแตกต่างระหว่าง BrE และ UsE ของ ”THEATRE”

ต่างใช้ “Theatre” ให้หมายถึง “สถานที่ซึ่งผู้คนเข้าดูการแสดงละครหรือการแสดงอย่างอื่น”

หากแต่ ใน UsE ยังสามารถใช้การสะกดเป็น “theater” ได้ด้วย

หรือใช้แทนว่า “movie theater” ให้หมายถึง “ที่ฉายภาพยนตร์”

โดยที่ ใน BrE คุณ ดูภาพยนตร์ ใน “a cinema”


(LDCE) ให้ความหมายเพิ่มเติม

ในการใช้ นาม “THEATRE”

ในโรงพยาบาล ว่า BrK หมายถึง “ห้องพิเศษ สำหรับทำการผ่าตัด”

โดยที่ UsE เรียก ห้องแบบเดียวกัน “Operating room”

และ เมื่อใช้ใน การสงคราม (war) เป็นทางการ

หมายถึง “พื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีการสู้รบกัน”

‘The Pacific theater during World War II.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)