จิตอาสา

จิตอาสาให้ความรู้น้องๆที่โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

จิตอาสาที่ได้ทำคือการไปโครงการวัยซนวัยใสรู้เท่าทันภัยยาเสพติด วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ม. 1 บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้น้องๆรู้โทษของยาเสพติดและวิธีป้องกันภัยอันตรายจากยาเสพติดและมีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆกับพี่ได้ทำร่วมกัน เช่นเกมส์ไม้ขีดสร้างบ้าน เกมส์เรียงคำยาเสพติด เกมส์ปะแป้ง ให้น้องๆรู้จักการวางแผน ความสามัคคีกัน และมีความสัมพันธ์ไมตรีกับพี่ๆ

สิ่งที่ดิฉันได้จากการทำโครงการนี้ได้ทั้งเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขา ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดมากขึ้น และได้ทำงานเป็นทีม และได้การพัฒนาตัวเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และการที่ไปให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับยาเสพติด น้องๆก็รู้จักวิธีป้องกันยาเสพติด น้องๆสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่องความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีปัญหาอะไรบ้างไหม
และพฤติกรรมน้องๆ เป็นยังไงบ้าง
เช่นเดียกับนิสิต ละครับ - ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ได้นำความรู้ในวิชาการพัฒานิสิต ไปใช้กับกิจกรรมนี้อย่างไร