ยกของร่วมใจบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโดยโรงพยาบาลมหาสารคามกับกองกิจการนิสิตของมหาลัย

ซึ่งในครั้งนี้กระผมไม่สามารถบริจาคเลือดได้ เนื่องจากนอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ กระผมจึงอาสาสมัครในการจัดเตรียมสถานที่และคอยช่วยจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสถานที่และคอยช่วยจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาล ในฐานะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ ไม่ว่าจะยกพัดลมมาให้ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้มีอากาศถ่ายเท่และหายใจได้สะดวกเพื่อลดอาการหน้ามืดและเป็นลม เพราะการบริจารโลหิตนั้นถ้าผู้บริจาคเกิดอาการร้อนอาจเกิดอาการดังกล่าวได้ และคอยถามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนที่มาร่วมงาน ถือว่าเป็นการได้ช่วยเหลือสังคมอีกอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงถึงน้ำใจของคนไทยคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินด้ามขวาน ที่มีชื่อว่า "ประเทศไทยหรือสยามเมืองยิ้ม"

การมีน้ำใจต่อคนอื่นโดยทำด้วยใจบริสุทธิ์นั้น ถือเป็นบุญกุศลอาจสามารถช่วยให้ชีวิตเราพบแต่ความสุขและอาจช่วยให้พ้นทุกข์ที่พบเจอได้เร็วขึ้น ทำด้วยความเชื่อความศรัทธาในความดี แม้ร่างกายจะเหนื่อยแต่อาจช่วยให้คนที่เขามีความทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ เราจึงทำเพื่อคนไทย รักกันมีน้ำใจต่อกันนะครับคนไทย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายพวัฒน์ พรมแสงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นอนดึก เพราะปั่นงาน หรือออกสังสรรค์ ตรวจตราสถานบันเทิงน๊อ 55