สระน้ำหน้าตึก วิศวะ พยาบาล สถานที่สำคัญของพี่น้อง มมส

การจัดประเพณีลอยกระทง มมส ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นำมรดกวัฒนธรรมอีสานมาบูรณาการกับประเพณีสำคัญของขาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนรอบข้างอีกด้วย การจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกปี จะจัดที่ บริเวณสระน้ำ หน้าตึกวิศวะ ตึกพยาบาล ทุกคนล้วนแล้ว มาเป็นหมู่คณะ มาเป็นคู่ มากับครอบครัว และทุกคนล้วนมีจิตใจที่จะมาขอขมาพระแม่คงคาที่ทำให้เราได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามเอาไว้ สระน้ำแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mossความเห็น (1)

เขียนเมื่อ