จิตอาสาพัฒนาชุมชน "บวร"


กิจกรรมจิตอาสาที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่นำชุมชน ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อต้านภัยยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีกันในชุมชน
เพื่อให้สอดคล้องกับ บวรส นั่นคือบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมเต้นแอโรบิก ผมได้เป็นตัวนำพาคนในชุมชนได้ บริหารร่างกาย และคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมไปถึง ประชาชนทั่วไปเพราะทุกคนได้เล็งเห็นในการรักษาสุขภาพ
จิตอาสาเต้นแอโรบิกในครั้งนี้ผมได้รับอะไรได้หลายๆอย่าง ได้รับความภาคภูมิใจในตนเองได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชนและได้เห็นคนในชุมชนรักในสุขภาพที่ดี คำว่าจิตอาสา นั่นก็คือการสมัครใจการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและทำให้ตนเองได้ฝึกในเรื่องของการ เป็นผู้นำที่ดีและผมได้รู้ซึ้งถึงความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mossความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปจัดกิจกรรมเนื่องในวาระอะไร ช่วงเวลาใดครับ

แต่ก็ชอบมากกับที่เล่า "บวรส นั่นคือบ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย"

555