ลงพื้นที่ปลูกป่า โครงการต้นกล้าในแสงธรรม


ประวัติของสำนักสงฆ์ปัญญาธโร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 2 มิถนายน 2556 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 มีเนื้อที่ 23 ไร่ แต่ก่อนเป็นที่สาธารณะโคกน้อย โดยเสน ปัญญาธโร ซึ่งเป็นพระที่ถือปฎิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยการสร้างครั้งนี้ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นวัดสายธรรมที่เน้นการปฎิบัติ ปัจจุบันพระอาจารย์อาทิตย์ อภิปุญโญ เป็นผู้ดูแลในการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าโคกน้อย และมีสามเณร 1 รูป ซึ่งในช่วงดำเนินการได้มีนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีจิตอาสาช่วยพัฒนาที่วัด ร่วมกับพระอาจารย์และประชาชนในหมู่บ้านหนองแข้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวน 3 รูป

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 กลุ่มนิสิตรายวิชาพัฒนานิสิต กลุ่มที่ 2 และกลุ่มนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รวมทั้งชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ต้นยาง ต้นพยูง ต้นแคน รวมทั้งหมดจำนวน 700 ต้น ที่วัดป่าสำนักสงฆ์ปัญญาธโร ตำบลขามเรียง อำเภอกันรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพล และรับประทานอาหารร่วมกันกับนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และชาวบ้าน ทำให้เกิดมิตรภาพและสานความสัมพันธ์ที่ดีแก่นิสิตและชาวบ้านได้เป็นอย่างดี หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็เริ่มทำการขนต้นกล้าที่จะนำไปปลูก นำไปไว้บริเวณที่จะปลูกป่า โดยมีพระอาจาย์อาทิตย์เป็นผู้นำในการปลูก และเป็นไปอย่างเรียบง่ายสำเร็จรุร่วงไปด้วยดี หลังจากการปลูกป่าเสร็จก็ได้มีการทำอาหารร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านและได้มีการปรึกษาหารือกับเพื่อนในกลุ่มจะมีการทอดเทียนพรรษาในวันที่ 20 กรกฎา 2559 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามระหว่างนิสิตและวัดให้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมนี้คือ การได้สร้างจิตสำนึกปลูกฝังในการช่วยเหลือสังคม ได้ฝึกความอดทนการเข้าร่วมกลุ่มในการทำงาน หัดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สานสัมพันธ์ที่ดีกับคนในหมู่บ้าน และการฝึกให้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี


หมายเลขบันทึก: 610627เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2016 07:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กรกฎาคม 2016 07:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

มัปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหม ครับ

มีเพียงบริเวณที่มีน้ำขังเล็กน้อยที่เป็นอุปสรรคค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี