บ้านนาแอง หมู่ 3 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

บ้านนาแองตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เป็นหมู่ที่มีจำนวนหลังคาเรือนประมาณ 500 หลังคาแต่ภายหลังมีการแยกไปก่อตั้งอีกหมู่บ้านคือบ้านศรีชมชืน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ติดกับหมู่บ้านอื่นเลยผมเรียกหมู่บ้าผมว่าเหมือน อยุธยา เพราะมีหมู่บ้านอื่นอยู่โดยรอบแต่ไม่ติดกันโดยระยะห่างจากทุกหมู่บ้านประมาณ3-4 กิโล สิ่งที่ถือว่ามีเอกลักษณ์คือภาษาจะไม่เหมือนกับคนระแวกนั้นจะมีความเฉพาะ บางคนก็บอกว่าเหมือนทางภาคเหนือ บางคนก็บอกเหมือนทางจังหวัดเลย ศัพท์บางศัพท์ไม่เหมือนใครเลย และในส่วนสถานที่สำคัญก็จะมี วัดสังคาวเรียกว่าวัดบ้าน ส่วนวัดป่าคือวัดป่านาแองญาณสัมปันโน ซึ่งทั้งสองวัดเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่และมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง และมีโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านนาแอง มีตั้งแต่อบุบาล1-ป.6 มีดอนปู่ตา และมีพระพุทธรูปกลางหมู่บ้าน มีศาลที่เก็บพระเก่าๆชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำอืด โดยทั่วไปประชากรในหมู่บ้านเป็นผู้สูงอายุและวัยรุ่นช่วงมัธยมต้นซึ่งส่วนใหญ่ไม่เรียนหนังสือเริ่มมีครอบครัวทำงานหรือไม่ก้ไม่ทำไรเลยค่อนข้างเยอะ อาชีพส่วนมากทำการเกษตร แต่อีกจุดเด่นคือหมู่บ้านผมมีคนที่ได้สามีเป็นชาวต่างชาติเกือบ 50 ครอบครับ และส่วนประเพณีต่างๆก็จัดตามฮีต 12 คลอง 14บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sanbookความเห็น (0)