กิจกรรมจิตอาสา จัดนิทรรศการ การประชุมรัฐศาสตร์นานาชาติ

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมรัฐศาสตร์นานาชาติวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งถือเป็นเกียรติสำหรับฉันอย่างยิ่งเพราะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะทางวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เชิญคณะอาจารย์สายงานวิชาการรัฐศาสตร์จากทั่วอาเซียน เพื่อมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในระบบประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์ของนักรัฐศาสตร์และให้ความรู้ต่างๆอีกมากมาย รวมทั้งได้เห็นความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานรัฐศาสตร์นานาชาติ องค์ประกอบโดยรวมถือว่าเป็นการจัดงานต้อนรับชาวต่างชาติได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะได้มีการจัดทำซุ้มนิทรรศการต่างๆนับ 10 ซุ้ม ไม่ว่าจะเป็น ซุ้มเครื่องครัวอีกสาน วัฒนธรรม อาหารอีสาน นวดแผนโบราณ เครื่องจักรสาน ผ้าไหมผ้าฝายของดีเมืองอีสาน ซุ้มพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซุ้มเครื่องดักสัตว์ เป็นต้น และแต่ละซุ้มได้มีการนำเสนอ ให้ความรู้ความหมายของแต่ละซุ้มให้แก่บุคคลที่สนใจ

ด้วยเหตุนี้ดิฉันและเพื่อนๆจึงได้มีโอกาสและถือเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้จัดทำซุ้มเครื่องดักสัตว์ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถของคนไทยตั้งแต่ในสมัยโบราณกาล ที่สามารถประดิษฐ์เครื่องใช้จากธรรมชาติ เพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพ และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม กลุ่มของดิฉันได้จัดทำซุ้มด้วยความสามัคคีอย่างประณีต ตกแต่งซุ้มและฉากหลังอย่างสวยงาม อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือการทำงานเพื่อส่วนรวมเสียสละเวลาของตนเองเพื่อที่จะได้จัดงานนิทรรศการให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือ ได้ฝึกให้เป็นคนที่มีความเสียสละ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกสมาธิในการจัดซุ้มอย่างประณีต มีความรับผิดชอบฝึกความอดทน และได้จักเพื่อนมากขึ้น ได้รู้ว่าใครมีความกระตือรือล้นในงานมากน้อยเพียงใด
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ครับ, น่าสนใจมาก ซุ้มแต่ละซุ้มทำให้เราได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไปในตัว

ขอบคุณค่ะ ^^