กิจกรรมด้านจิตอาสา

สำหรับกิจกรรมด้านจิตอาสาที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมคือ กิจกรรมโครงการ เติมความสุขให้น้อง กิจกรรมในครั้งนี้ ตัวผมเองรับหน้าที่เป็นตัวแทนโครงการหรือประธานโครงการนั่นเอง โครงการเติมความสุขให้น้อง จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเติมความสุขและสร้างความบันเทิงให้แก่น้องๆที่พิการทางสายตา เนื่องจากน้องๆเหล่านี้ ค่อนข้างที่จะขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เพราะพ่อแม่ของน้องบางคนต้องไปทำงานหาเช้ากินค่ำซึ่งไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลและให้ความอบอุ่นกับน้องๆเท่าที่ควรจะได้รับเพราะเมื่อถึงเวลาก็มารับมาส่งไว้ที่โรงเรียน เมื่ออยู่ที่บ้านก็เป็นเวลาพักผ่อนถ้าดูรวมๆแล้ว ครอบครัวหรือคนในครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาให้กันและกันเลย ดังนั้นผมและเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในขณะนั้น จึงรวมตัวกันจัดโครงการ เติมความสุขให้น้อง ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการใช้กิจกรรมที่เน้นความบันเทิงร่วมกับน้องๆเป็นกลไกลในการจัดกิจกรรมให้ได้ผลตอบรับที่น้องๆพึงพอใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่น้องๆมากที่สุด การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้โดยส่วยตัวแล้ว ผมรู้สึกปลื้มปลิ่มเป็นอย่างมากเพราะเห็นรอยยิ้มของน้องๆทุกคนที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการยังได้รับการชื่นชมจากทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนที่คณะผู้จัดโครงการสังกัดอยู่ด้วยครับ>>>จากการลงพื้นที่จริง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

งดงามครับ

แต่อยากให้ระบุกิจกรรมเพิ่มเติมให้หน่อยว่าไปทำอะไรบ้าง

ทำไมเลือกพื้นที่เหล่านี้ เป็นกิจกรรมในรายวิชา หรือกิจกรรมขององค์กร-ชมรมฯ

และทำแล้ว นิสิตได้เรียนรู้อะไรบ้าง -- มีเครือข่ายภาคีใดบ้าง

ชื่นชมครับ