สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนประมวลผลหรือโรงอาหารกลางเป็นอีกสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะนิสิตทุกคนที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลยมหาสารคามจะต้องมาที่นี่และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ หลักเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจน กระทั่งสำเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านให้บริการ การเรียนการสอนแก่ นิสิต คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง นิสิตบุคลากร ใน มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต และหลักสูตรการเรียนการสอน ทุกระด(regpr.msu.ac.th)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เท่าที่อ่านมาเป็นร้อยคน

เราคือคนแรกที่เล่าเรื่องหน่วยงานนี้ (กองทะเบียน