ประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอสตึก

สตึก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดงานประเพณีการแข่งเรือในลำน้ำมูลติดต่อกันทุกปี เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว และมีความเชื่อว่าการแข่งเรือเป็นการแสดงความเคารพสักการะเจ้าพ่อวังกรูด ซึ่งวังกรูดเป็นชื่อวังน้ำวนในลำน้ำมูลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกพอดี กล่าวว่า วังน้ำวนแห่งนี้ได้คร่าชีวิตของชาวบ้านไปมากรายแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมการแข่งเรือที่สตึกเป็นการแข่งขันกันระหว่างญาติมิตรชาวบ้านในอำเภอ และต่างอำเภอ

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูลในอีสานใต้ ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบแม่น้ำมูล อำเภอสตึก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 เดิมชาวอำเภอสตึก อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งมีเรือเป็นพาหนะสัญจรและเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในด้านการทำการเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งชีวิตนี้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านจะนำเรือมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเรื่อยมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการการแข่งขันช้างว่ายน้ำ ระหว่างช้างบุรีรัมย์ กับ ช้างสุรินทร์ ชิงถ้วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ การจัดการแข่งขันคนว่ายน้ำแข่งกับช้าง ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsI...


http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsI...


: http://www.mcot.net/site/content?id=5274e0fe150ba0c96300010c#.V3nPG_mLTIU


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาวิตรี เยี่ยมรัมย์ความเห็น (0)