สถานที่ทำคัญใน มมสพิพิธภัณฑ์ มมส (MSU Museum)และสวนสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน พิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้าน การปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์

ที่ตั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


อ้างอิงแหล่งข้อมูล http://www.suwavan.com/MSU_Museum_Mahasarakham.asp...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patcharaความเห็น (0)