160713-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Thanks & thank you


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(DPWE) อธิบายว่า นาม “THANKS” เป็นคำมาตรฐาน

แต่ไม่มี ความสุภาพเท่าคำว่า “Thank you”

มีการใช้ “Thanks” มากเกินจนน่าเบื่อหน่าย

เช่น วลี “thanks be to God” “thanks a million” “thanks a bunch” และอื่นๆ อีกมาก

วลี ใช้ในจดหมายทางธุรกิจ “thanking you in advance” ถือเป็น “คำเก่าที่ด้อยค่า” ทางธุรกิจ


(A2Z) อธิบายว่า “Thank you” จะต้อง “สะกดแยกกันเสมอ”

การสะกด ด้วยการใช้ (-) คั่น ใช้เมื่อ “thank-you” เป็น “Compound adjective” เท่านั้น


(MWLD) อธิบาย การใช้ นาม “thank-you” ที่มี รูปพหูพจน์ คือ “thank-yous”

หมายถึง “บางสิ่งที่ึคุณให้ หรือทำ เพื่อแสดงความขอบคุณ”

เป็นการแสดง “thanks” อย่างสุภาพ ปกติ ใช้ในรูปเอกพจน์ เช่น

‘They threw him a big party as a thank-you for his work at the community center.’

‘Have you sent out the thank-yous [=notes/cards/letters thanking people for their gift, help และสิ่งอื่น] yet?’

บ่อยครั้ง “ใช้นำหน้านามอีกคำหนึ่ง เช่น

‘a thank-you note/letter/gift.’


(MWLD) อธิบาย การใช้ กริยา “thank” “thanks” “thanked” และ “thanking”

ว่า ใช้ กริยา “THANK” เพื่อบอก “(บางคน) ว่าคุณ “grateful” สำหรับบางสิ่ง ที่เขา/เธอได้ทำหรือได้ให้”

‘I thanked her for (giving me) the present.’

‘I want to thank everyone who helped today.

หรือว่า มี (บางคนหรือบางสิ่ง) “to thank for” (บางสิ่ง)

ใช้เพื่อบอกว่า “บางคนหรือบางสิ่ง รับผิดชอบ ต่อบางสิ่ง” เช่น

‘The television show has young audiences to thank for its success.’

(หมายถึง ว่า the show นั้น successful เพราะเป็นที่นิยมของผู้ชมรุ่นเยาว์)

‘The city has the mayor to thank (หมายถึง “to blame”) for its current fiscal problems.’

หรือใช้ “thank” ต่อด้วย ”God/goodness/heaven (s)/the Lord.”

เพื่อแสดงถึง “ความสุข หรือความโล่งใจ ที่บางสิ่งได้เกิดหรือมิได้เกิด ขึ้น”

Thank God you got here when you did.’

Thank goodness it turned out to be a false alarm.’


(MWLD) อธิบาย การใช้ นาม “thank you”

ว่า ใช้ “thank you” เพื่อ ขอบคุณ บางคน

”Here’s your change.” “Thank you” “You’re welcome.”

‘Thank you from the bottom of my heart.’ หรือ เป็นทางการมากกว่า

ว่า ‘I thank you from the bottom of my heart.’

บ่อยครั้ง ตามด้วย “for”

‘Thank you (very much) for helping me.’ เหมือนกับ ‘Thank you (very much) for your help.’

หรือ ใช้ “thank you” “เพื่อ รับหรือปฏิเสธ สิ่งที่เสนอให้ อย่างสุภาพ”

‘Can I carry that for you?’ ‘Thank you (very much).’

‘Would you like another one?’ ‘Yes, thank you.’ หรือ เหมือนกับ [yes, please.]

‘Can I carry that for you?’ ‘No, thank you.’ ‘I’ll do it myself.’

หรือ ใช้ “thank you” “เพื่อบอก บางคนในแนวที่รำคาญ” “ว่าคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ”

‘I’m perfectly capable of doing it by myself, thank you (very much).’


(CCD) อธิบาย การใช้ “THANK”

ส่วนใหญ่ ใช้ “Thank” “ในการแสดงว่า” “Thank you” หรือ “Thanks”

Thank you very much! The flowers are so pretty!’

Thanks a lot, Suzie. You’ve been great.’

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ว่า ‘Thanks you’ หรือ “Thanks you a lot’

สามารถใช้ “Thank” เป็น กริยา

ถ้า “คุณ “Thank” บางคน” หมายถึง

“คุณแสดงความ “grateful” สำหรับบางสิ่งที่พวกเขาได้ทำ หรือบางสิ่งที่พวกเขาได้ให้แก่คุณ”

‘She smiled at him, thanked him, and drove off.’

คุณกล่าวว่า คุณ “Thank” บางคน “for” บางสิ่ง

‘I thanked Jenny for her time, patience and sense of humor.’

‘He thanked me for what I had done.’

คุณยัง สามารถ “Thank” บางคน “for doing” บางสิ่ง

‘He thanked the audience for coming.’

‘He thanked me for bringing the sandwiches.’

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ “to”

เช่น อย่าใช้ว่า ‘He thanked me to bring the sandwiches.’


(OLD) อธิบาย การใช้ “THANK”

“เพื่อขอบคุณ บางคน สำหรับ บางสิ่ง”

สามารถใช้วลีอื่น ที่ให้ความรู้สึกที่ดีมากกว่า “Thank you” เช่น

“Thank you very much.”

“It’s very kind of you.”

“You really shouldn’t have.”

“Thank you so much for coming.’

“It was really nice to see you.’

“I’m very grateful.”

“I do appreciate your help.”

วลี ที่ควรใช้ สำหรับ การตอบวลี ข้างต้น เช่น

“That’s all right.”

“Don’t mention it.”

“No problem.”

‘My pleasure.”

“I’m glad I could help.”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 610310เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2016 12:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กรกฎาคม 2016 12:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

The noun "Thank-you" and its plural "Thank-yous" is probably best avoided. Better use something like "Many thanks to you and you and you..." ;-)

As I understand - "thank you" does sound better and more polite than just "thanks" which is more common among 'close friends' and family.

Thank you.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี